top of page

Płetwonurek Podlodowy (PL)

To kurs specjalistyczny, na którym nauczymy Ciebie bezpiecznie nurkować w zimnych wodach pod pokrywą lodową. 

Na kursie dowiesz się o systemie asekuracji i komunikacji linowej oraz poznasz i nauczysz się ograniczać zagrożenia związane z tym rodzajem nurkowania.


Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem.

Warunki uczestnictwa
Wariant szkolenia
Program szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • Ukończone 16 lat

  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS P1 lub równorzędnego z innych organizacji

  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

 1. Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
Zajęcia teoretyczne (łącznie - 6 godzin szkolenia teoretycznego):
1T1 - Fizyczne właściwości lodu
1T2 - Stanowisko do nurkowania pod lodem
1T3 - Psychofizyczne aspekty nurkowania pod lodem
1T4 - Wybór i przygotowanie sprzętu
1T5 - Zasady bezpieczeństwa


Zajęcia praktyczne (łącznie - 6 godzin szkolenia praktycznego):
1P1 - Przygotowanie miejsca i sprzętu do nurkowania
1P2 - Asekuracja linowa oraz technika wejścia do wody i powrotu na lód
1P3 - Nurkowanie w kontakcie z lodem
1P4 - Ratownictwo nurkowe pod lodem
1P5 - Ratowanie płetwonurków z powierzchni lodu


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

 


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS.

Terminy i rezerwacja
bottom of page