top of page

Kurs P3 CMAS

Jest to bardzo wymagający kurs, podczas którego nauczysz się prowadzenia grup pod wodą, zanurzając się do głębokości 50 m.

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Uprawnienia przewodnika nurkowego, umożliwią tobie podjęcie pracy w bazach nurkowych na całym świecie.

Warunki uczestnictwa
Warianty szkoleń

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • Wiek - minimum 18 lat.

  • Posiadanie stopnia Płetwonurka LOK/CMAS** (P2) lub równorzędnego z innych organizacji.

  • Posiadanie ważnych uprawnień Ratownika Tlenowego OFA DAN.

  • Posiadanie łącznie sześciu specjalizacji w tym obowiązkowo NN, NP, PW, Explorator 30, KP LOK CMAS.

  • Wykonanie min. 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m. (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych).

  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym".

WARIANTY SZKOLENIA:

1. Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA
Zajęcia teoretyczne (łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego):
  3T0 - Spotkanie organizacyjne
  3T1 - Kierowanie grupą
  3T2 - Sprzęt nurkowy
  3T3 - Zagrożenia i choroby w nurkowaniu
  3T4 - Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi podczas nurkowania
  3T5 - Fizyka nurkowania - powtórzenie
  3T6 - Nurkowanie w różnych warunkach środowiskowych
  3T7 - Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  3T8 - Obsługa sprężarki
  3T9 - Operowanie małą jednostką pływającą
  3TE - Egzamin


Zajęcia praktyczne (łącznie - 8 godzin szkolenia praktycznego):
  3P1 - Sprawdzian kondycyjny
  3P2 - Sprawdzian indywidualnych technik użytkowych
  3P3 - Ratownictwo
  3P4 - Nawigacja podwodna - sprawdzian
  3P5 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
  3P6 - Nurkowanie nocne - prowadzenie grupy płetwonurków, organizacja
  3P7 - Prowadzenie grupy symulacją sytuacji awaryjnej
  3P8 - Zanurzenie bez płetw, wyjście bez maski
  3P9 - Poszukiwanie podwodne
  3P10 - Prowadzenie grupy płetwonurków pod wodą
  3P11 - Wynurzenie w parze na 1 automacie oddechowym

  3P12 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka przy pomocy kamizelki wypornościowej ratowanego
  3P13 - Wydobycie nieprzytomnego płetwonurka tylko przy pomocy kamizelki wypornościowej

             ratownika
  3P14 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
  3P15 - Nurkowanie głębokie
  3P16 - Zasady prowadzenia małej jednostki pływającej
  3P17 - Obsługa sprężarki


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób. 


Po pozytywnym zakończeniu kursu  uzyskasz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka P3 CMAS .

Płetwonurek CMAS P3 ma prawo nurkować w Polsce do głębokości 50m.

Program szkoleń
Terminy i rezerwacje
bottom of page