top of page

Kurs P2 CMAS

Warunki uczestnictwa

CMAS P2 to zaawansowany kurs na stopień średni, w którego programie wpisany jest caly blok ratownictwa nurkowego, nawigacji podwodnej, szereg ćwiczeń zwiększających bezpieczeństwo i podnoszących poziom umiejętności oraz nurkowanie do głębokości 40 metrów.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

  • Posiadanie stopnia P1 CMAS lub równorzędnego innych  federacji nurkowych.

  • Ukończenie kursu na specjalizację Nurkowanie Nocne

  • Ukończenie kursu na specjalizację Nawigacja Podwodna

  • Ukończenie kursu na specjalizację Explorator 30 CMAS.

  • Ukończony wiek minimum 15 lat.

Warianty Szkoleń

WARIANTY SZKOLENIA:

1. Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
2. Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych

Program Szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA:


Zajęcia teoretyczne (łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego):
  2T0 - Spotkanie organizacyjne
  2T1 - Fizyka nurkowania
  2T2 - Choroby i urazy nurkowe
  2T3 - Sprzęt nurkowy
  2T4 - Planowanie, bezpieczeństwo i technika nurkowania
  2T5 - Ratownictwo i pierwsza pomoc w nurkowaniu
  2T6 - Historia nurkowania
  2TE - Egzamin


Zajęcia praktyczne(łącznie - 6 godzin szkolenia praktycznego):
  2P1 - Sprawdzian kondycyjny
  2P2 - Techniki wejścia do wody, sposoby zanurzania - ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
  2P3 - Ratownictwo nurkowe
  2P4 - Doskonalenie pływalności
  2P5 - Ćwiczenia bez maski
  2P6 - Sprawdzian z nawigacji
  2P7 - Nurkowanie nocne
  2P8 - Ćwiczenia z użyciem bojki dekompresyjnej
  2P9 - Wynurzenie bez płetw
  2P10 - Wynurzenie na 1 AO z partnerem
  2P11 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
  2P12 - Wydobycie nieprzytomnego nurka
  2P13 - Nurkowanie w toni
  2P14 - Nurkowanie głębokie z rozwiązywaniem zadań na tabliczce

 


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem CMAS P2.

Terminy i rezerwacje
bottom of page