top of page

CMAS Trimiks normoksyczny

Kurs nurkowania na  mieszaninach Trimiksowych-Normoksycznych jest zaawansowanym kursem technicznym. Wykorzystując jako gaz denny mieszaniny zawierające w swym składzie hel, azot oraz tlen o wartości 21% a także gazy dekompresyjnew postaci nitroksów i czystego tlenu, pozwalających na przeprowadzenie akcelerowanej dekompresji, pozwoli wam na zwiększenie limitu głębokości w nurkowaniu dekompresyjnym oraz zmniejszy objawy narkozy azotowej.

Wymagania wstępne
Zakres wiedzy
Przebieg kursu

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 18 lat,

 • Nurkowanie w zestawie dwubutlowym,

 • Advanced nitrox CMAS lub innych organizacji,

 • Extended range CMAS lub innych organizacji,

 • Nurkowanie w suchym skafandrze (jeżeli jest używany na kursie).

Wymagania sprzętowe:

 • zestaw dwubutlowy z manifoldem (minimum 2x12L),

 • kompensator pływalności x 2, (2x skrzydło lub skrzydło + suchy skafander),

 • butle typu stage - 2 szt,

 • dwa niezależne automaty,

 • dwa automaty czyste tlenowo do butli stage,

 • główne i zapasowe źródło światła,

 • dwa urządzenia rejestrujące czas i głębokość nurkowania,

 • boja dekompresyjna z kołowrotkiem lub szpulką

 

Kursant po tym szkoleniu posiada następujące:
1. Wiadomości:

 •     planowanie i realizacja nurkowań na głębokość do 65 m,

 •     metody dekompresji i sposoby jej realizacji,

 •     konfiguracja sprzętu do głębokich nurkowań (dublowanie najważniejszych systemów),

 •     specyfika nurkowania z mieszaninami trimiksowymi, 

2. Umiejętności:

    Przygotowanie sprzętu, zaplanowanie, przeprowadzenie nurkowania dekompresyjnego w         

     w zestawie dwubutlowym, ćwiczenie symulowanej dekompresji, procedury awaryjne.


3.Uprawnienia:

   • Nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z wykorzystaniem normoksycznych mieszanin

      trimiksowych na głębokościach do 65 metrów,


4.Przebieg kursu: 
Zajęcia teoretyczne - 12 godzin

zajęcia praktyczne -21 godzin 

Program należy zrealizować w ciągu minimum 5 dni szkoleniowych. Minimum 6 nurkowań na głębokościach do 65 metrów.

Maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie gazu dennego 1.4 bar i w mieszaninach dekompresyjnych 1.6 bar.

Maksymalne ciśnienie parcjalne azotu jak dla nurkowań powietrznych na głębokości 35 metrów. Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 2 osoby


Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka CMAS Normoxic Trimiks.

bottom of page