top of page

Nawigacja Podwodna- NP

Kurs pozwala poznać oraz zrozumieć  mechanizmy i sposoby nawigacji podwodnej, tak żebyście mogli bezpiecznie wejść i wyjść w tym samym miejscu z wody, oraz swobodnie pod wodą.

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nawigacji podwodnej i posługiwania się sprzętem nawigacyjnym.

 

Kurs nawigacja podwodna NP jest jedną z wymaganych specjalizacji przed przystąpieniem do kursu P2.

Warunki uczestnictwa
Wariant szkolenia
Program szkolenia


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • Ukończone 14 lat

  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS (P1) lub równorzędnego z innych organizacji

  • Minimalna ilośc nurkowań przed przystąpieniem do kursu - 9

  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

 

WARIANTY SZKOLENIA:

1. Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
Zajęcia teoretyczne (lącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego):
NPT1 - Spotkanie organizacyjne.
NPT2 - Sprzęt nurkowy używany w nawigacji podwodnej.
NPT3 - Techniki nawigacji podwodnej.
NPT4 - Sytuacje awaryjne.


Zajęcia praktyczne (łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego):
NPP1 - Ćwiczenia na lądzie i w wodzie do 5m.
NPP2 - Nurkowanie z wykorzystaniem kompasu.
NPP3 - Nurkowanie z wykorzystaniem nawigacji terrastycznej.


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS.

Terminy i rezerwacja
bottom of page