top of page

Nurkowanie w zestawach butlowych

Kurs nurkowania w zestawach butlowych jest wstępem do późniejszych nurkowań technicznych a zarazem dzięki redundancji źródeł czynnika oddechowego zwiększa bezpieczeństwo nurkowania.

Wymagania wstępne
Zakres wiedzy
Przebieg kursu

Wymagania wstępne:

 • Ukończone 18 lat,

 • P1 CMAS lub stopień równorzędny innych organizacji,

 • Ważne badania lekarskie lub oświadczenie medyczne.

Wymagania sprzętowe:

 • zestaw dwubutlowy z manifoldem,

 • kompensator pływalności,

 • dwa niezależne automaty oddechowe,

 • komputer  lub urządzenie rejestrujące czas i głębokość nurkowania,

Kursant po tym szkoleniu posiada następujące:
1. Wiadomości:

 • budowa oraz rodzaje zestawów butlowych,

 • urządzenia wypornościowe do zestawu butlowego,

 • systemy balastowe,

 • automaty oddechowe,

 • konfiguracja sprzętu do nurkowań w zestawie butlowym,

 • procedury awaryjne,

2. Umiejętności:

 • przygotowanie sprzętu,

 • zaplanowanie i przeprowadzenie nurkowania w zestawie dwubutlowym,

 • opanowywanie sytuacji awaryjnych,


3.Uprawnienia:

   • Nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym w zestawie butlowym na głębokościach

     odpowiadających posiadanym kwalifikacjom,


4.Przebieg kursu: 
Zajęcia teoretyczne - 5 godzin,

zajęcia praktyczne - 8 godzin ,

Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka CMAS Twinset Diver.

bottom of page