top of page

CMAS Extended Range

Jest to najbardziej zaawansowany kurs nurkowania technicznego z zastosowaniem powietrza lub nitroxu jako gazu dennego. Jak również  dowolnego nitroxu lub czystego tlenu zastosowanych jako gazy do akceleracji dekompresji. 

Uczestnik tego kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne głębokie nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem powietrza oraz zastosowaniu mieszanin nitroxowych i czystego tlenu w procedurach dekompresyjnych.

Warunki uczestnictwa
Wariant szkolenia
Program szkolenia
Opis uprawnień

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

1. Wymagania formalne:

 •        Ukończone 18 lat.

 •        Stopień Płetwonurka CMAS P2 lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

 •        Specjalizacja nurkowanie w suchym skafandrze (jeżeli jest używany na kursie).

2. Wymagany sprzęt:

Osoby zapisujące się na kurs powinny posiadać własną maskę, fajkę, płetwy, buty, rękawice, skafander, nóż, pas balastowy, kamizelkę, zestaw automatów z przyrządami pomiarowymi, bojkę dekompresyjną, kołowrotek, kompas, zestaw dwubutlowy, butlę boczną czystą tlenowo oraz automat i manometr czyste tlenowo.

 

WARIANT SZKOLENIA:
Kurs stacjonarny weekendowy 2-3 dni szkolenia na wodach otwartych.

 

Przebieg szkolenia:
Wykłady oraz zajęcia praktyczne odbywają się w ciągu 2-3 dni szkoleniowych.

Kurs przewiduje 4 nurkowania w zestawach 2-butlowych i z 1 lub 2-oma butlami bocznymi przeprowadzone na wodach otwartych (2 nurkowania z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroxu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości do 55 metrów.

 

Minimalny czas każdego nurkowania ma wynosić 20 minut, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 •    poszerzone wiadomości z patofizjologii nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu

 •    planowanie i realizacja głębokich nurkowań

 •    metody dekompresji i sposoby jej realizacji z użyciem nitroxu lub tlenu,

 •    konfiguracja sprzętu do głębokich nurkowań (dublowanie najważniejszych systemów)

 •    sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej

Zajęcia praktyczne:

 • nurkowanie I - ze specjalnymi ćwiczeniami technicznymi

 • nurkowanie II - nurkowanie wg runtime z symulowaną dekompresją

 • nurkowanie III - zaplanowanie i przeprowadzenie nurkowania z krótką dekompresją i czystego tlenu lub nitroxu z zawartością tlenu powyżej 40%

 • nurkowanie IV - zaplanowanie i przeprowadzenie głębokiego (45-55  m.) nurkowania na powietrzu     z zastosowaniem gazów dekompresyjnych oraz przygotowanie planów awaryjnych

 


Uprawnienia, jakie zdobywa uczestnik kursu:
Płetwonurek po kursie CMAS Extended Range ma prawo nurkować w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem powietrza (max. pp O2 - 1.4 bara) w zakresie głębokości do 55 metrów oraz stosować na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu do 100 %(max. pp O2 - 1.6 bara).

 


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.

 


Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka CMAS Extended Range .

Terminy i rezerwacja
bottom of page