top of page

CMAS Explorator 30 

Jest to kurs pozwalający na zwiększenie limitu głębokości nurkowania rekreacyjnego do 30 m. 

Podczas szkolenia udoskonalisz swoje umiejętności poprawisz pływalność, zapoznasz się z zestawem dwubutlowym.  Kurs daje solidne podstawy i jest specjalizacją wymaganą przed uzyskaniem stopnia P2 CMAS.

Celem tego kursu jest zwiększenie limitu głębokości, zwiększenie bezpieczeństwa nurkowania, praktyczne zapoznanie z zasadą dublowania sprzętu tj. twinset, skrzydło, dwa niezależne automaty.

Warunki uczestnictwa
Warianty szkoleń
Program szkolenia

Warunki udziału w kursie:​​

  • Ukończone 15 lat,

  • Posiadanie stopnia Płetwonurka  CMAS*(P1) lub równorzędnego stopnia innej organizacji upoważniającego do nurkowania na głębokość min. 18m,

WARIANT SZKOLENIA:

Zajęcia na powierzchni (1 godzina) oraz 4 nurkowania w wodach otwartych w przedziale głębokości 5 - 30 m w ciągu 2 dni szkoleniowych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 90 minut.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teaoretyczne( 6,5 godziny wykładów):

PET1 - Spotkanie organizacyjne

PET2 - Konfiguracja sprzętu

PET3 - Wybrane, zawansowane elementy techniki nurkowania

PET4 - Fizjologia nurkowań głębokich

PET5 - Dekompresja w praktyce

PET6 - Bezpieczeństwo nurkowań głębokich

PEET - Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej


Zajęcia praktyczne (7,5 godziny zajęć): 

PEP1 - Konfiguracja sprzętu do nurkowań głębokich -ćwiczenia praktyczne na powierzchni,

PEP2 - Wybrane, zaawansowane elementy techniki nurkowania - głębokość do 10 m.

PEP3 - Rozszerzone techniki pływania w płetwach - ćwiczenia pływackie w pełnym sprzęcie do 5 m.

PEP4 - Nurkowanie w toni - głębokość 10 - 15 m.

PEP5 - Nurkowanie z wykonaniem optymalnego profilu nurkowania - głębokość 20 m.

PEP6 - Nurkowanie głębokie - głębokość 30m.

Uprawnienia:
Płetwonurek Eksplorator (PE) może nurkować do głębokości 30m w towarzystwie osoby o tych samych lub wyższych kwalifikacjach CMAS  lub równorzędnych innej organizacji.

 

Po kursie uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CMAS PE.

Terminy i rezerwacje
bottom of page