top of page

Kurs Nitrox-BNx

Płetwonurek nitroxowy to kurs, na którym dowiesz się co to jest Nitrox i jak bezpiecznie nurkować rekreacyjnie z użyciem mieszanin o wzbogaconej zawartości tlenu.

 

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Warunki uczestnictwa
Warianty szkolenia
Program szkolenia

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • Ukończone 16 lat

  • Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka CMAS P1 lub równorzędnego z innych organizacji

  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

WARIANTY SZKOLENIA:

1. Kurs stacjonarny - 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:
Zajęcia teoretyczne (łącznie - 4 godziny szkolenia teoretycznego):
1T1 - Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
1T2 - Wpływ azotu na organizm człowieka
1T3 - Technika nurkowań z mieszaninami zawierającymi do 40% tlenu
1T4 - Sprzęt i zasady bezpieczeństwa
1TE - Sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej


Zajęcia praktyczne(łącznie - 2 godziny szkolenia praktycznego):
1P1 - Nurkowanie I
1P2 - Nurkowanie II


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.


Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka CMAS Basic Nitrox .

Płetwonurek CMAS Basic Nitrox ma prawo nurkować z mieszaninami nitrox do 40% Tlenu.

Terminy i rezerwacja
bottom of page