top of page

CMAS Advanced Nitrox

Płetwonurek Nitroxowy CMAS stopień zaawansowany, jest to kurs specjalistycznym nurkowania technicznego, po którym będziesz mógł przeprowadzać nurkowania dekompresyjne z zastosowaniem mieszanin gazów o zawartości tlenu powyżej 40% do czystego tlenu włącznie w zakresie głębokości stosownie do posiadanych uprawnień.

Pozwala to na znaczne skrócenie przestanków dekompresyjnych, zwiększa bezpieczeństwo nurkowania.

 

Na kursie nauczysz się również pływania z dodatkowymi butlami bocznymi oraz opanujesz wszystkie procedury awaryjne.

Warunki uczestnictwa
Warianty szkolenia
Program szkolenia
Przebieg szkolenia

Warunki uczestnictwa w kursie:

1. Wymogi formalne:

 • Ukończone 18 lat

 • Stopień Płetwonurka CMAS P2 lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji

 • Stopień Płetwonurka Nitroksowego CMAS lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji

 • Minimum 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2 CMAS lub równoważnego innych organizacji (w tym 5 nurkowań nitroksowych).

 

2. Wymogi sprzętowe:

Osoby zapisujące się na kurs powinny posiadać własną maskę, fajkę, płetwy, buty, rękawice, skafander, nóż, pas balastowy, kamizelkę, zestaw automatów z przyrządami pomiarowymi, bojkę dekompresyjną, kołowrotek, kompas, zestaw dwubutlowy, butlę boczną czystą tlenowo oraz automat i manometr czyste tlenowo.

Warianty szkolenia:
1. Kurs stacjonarny weekendowy - 2 dni szkolenia a wodach otwartych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Zajęcia teoretyczne:

 • poszerzone wiadomości z patofizjologii nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu

 • azot a organizm płetwonurka

 • technika nurkowań nitroxowych, nurkowania dekompresyjne

 • sprzęt do nurkowań nitroxowych i urządzenia do mieszania gazów oddechowych

 • sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej

Zajęcia praktyczne:

 • nurkowanie I - ze specjalnymi ćwiczeniami technicznymi

 • nurkowanie II - dekompresja z wykorzystaniem nitroxu

 • nurkowanie III - dekompresja z wykorzystaniem czystego tlenu lub nitroxu z zawartością tlenu powyżej 40%

 

 


PRZEBIEG SZKOLENIA:
Wykłady oraz zajęcia praktyczne w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania nitroxowe w zestawach 2-butlowych i z 1 butlą boczną w wodach otwartych 
(1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroxu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień CMAS.

Minimalny czas każdego nurkowania ma wynosić 20 minut, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.


Uprawnienia, jakie zdobywa uczestnik kursu:
Płetwonurek po kursie CMAS Advance Nitrox ma prawo nurkować w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia CMAS oraz stosować na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.

 

 


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby.


Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka CMAS Advance Nitrox .

Terminy i rezerwacje
bottom of page