top of page

Instruktor M3 CMAS

Stopień instruktorski M3 CMAS  to elita wśród instruktorów, to najwyższe uprawnienia jakie może osiągnąć instruktor. Zdobyć ten stopień można odbywając odpowiednie staże na kursach dla instruktorów oraz zasługując się na rzecz świata nurkowego i federacji LOK CMAS. 

Instruktor w stopniu M3 posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia szkoleń oraz nadawania stopni podstawowych płetwonurka czyli P1 CMAS oraz stopni średnich P2 i wyższych P3. Dodatkowo instruktor M3 jeśli ukończy, jedną ze specjalizacji instruktorskich będzie miał prawo do samodzielnego szkolenia na specjalizacje nurkowe dostępne dla płetwonurków początkujących, zaawansowanych oraz technicznych. Ponad to instruktor w stopniu M3 może uczestniczyć w kursach krajowych i szkolić instruktorów płetwonurkowania na stopnie M1 i M2.

Kurs na stopień M3 odbywa się w formie stażu podczas kursów krajowych na instruktorów M1 i M2, prowadzimy go w jednym z naszych ośrodków.  Jeden staż trwa 9 dni., jednakże kandydat na stopień M3 obowiązkowo musi odbyć 3 pełne staże.

Kandydaci na instruktora M3 muszą spełniać następujące warunki oraz posiadać uprawnienia:

  • stopień M2 CMAS.

  • ważny status instruktorski na bieżący rok szkoleniowy 

  • ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),

  • ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,

  • być osobami pełnoletnimi,

bottom of page