top of page

Instruktor M2 CMAS

Kurs na stopień instruktorski M2 pozwoli na osiągnięcie średniego stopienia instruktorskiego w strukturze CMAS. 

Instruktor w stopniu M2 posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia szkoleń oraz nadawania stopni podstawowych płetwonurka czyli P1 CMAS oraz stopni średnich P2 i wyższych P3. Dodatkowo kandydat na stopień M2 instruktora jeśli ukończy, jedną ze specjalizacji instruktorskich będzie miał prawo do szkolenia na specjalizacje nurkowe dostępne dla płetwonurków początkujących, zaawansowanych oraz technicznych.

  • Zaawansowane mieszaniny nitroxowe

  • Extended Range..

  • Wrakowo-Morski

  • Płetwonurek w zestawie butlowym.

  • Poszukiwanie i wydobycie.

Kurs na stopień M2 jest kursem krajowym, prowadzimy go w jednym z naszych ośrodków, trwa on 9 dni.

Kandydaci na instruktora muszą spełniać następujące warunki oraz posiadać uprawnienia:

  • stopień M1 CMAS lub równorzędny innych federacji, 

  • ważny status instruktorski na bieżący rok szkoleniowy

  • ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),

  • ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,

  • być osobami pełnoletnimi,

bottom of page