Instruktor M2 CMAS

Kurs na stopień instruktorski M2 pozwoli na osiągnięcie średniego stopienia instruktorskiego w strukturze CMAS. 

Instruktor w stopniu M2 posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia szkoleń oraz nadawania stopni podstawowych płetwonurka czyli P1 CMAS oraz stopni średnich P2 i wyższych P3. Dodatkowo kandydat na stopień M2 instruktora jeśli ukończy, jedną ze specjalizacji instruktorskich będzie miał prawo do szkolenia na specjalizacje nurkowe dostępne dla płetwonurków początkujących, zaawansowanych oraz technicznych.

 • Zaawansowane mieszaniny nitroxowe

 • Extended Range..

 • Wrakowo-Morski

 • Płetwonurek w zestawie butlowym.

 • Poszukiwanie i wydobycie.

Kurs na stopień M2 jest kursem krajowym, prowadzimy go w jednym z naszych ośrodków, trwa on 9 dni.

Kandydaci na instruktora muszą spełniać następujące warunki oraz posiadać uprawnienia:

 • stopień M1 CMAS lub równorzędny innych federacji, 

 • ważny status instruktorski na bieżący rok szkoleniowy

 • ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),

 • ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,

 • być osobami pełnoletnimi,

 • Facebook Social Ikona
 • Instagram Ikona społeczna
 • YouTube Ikona społeczna

Copyright © 2019 by SCUBA4

 • no_photo
 • CMAS-249x300
 • pobrane
 • rodo-SCUBA4

Fr. Włada 17, Poznań | bartek@scuba4.pl | +48 660 709 155