top of page

Instruktor M1 CMAS

Kurs na stopień instruktorski M1 CMAS wprowadzi was w świat instruktorów nurkowania. Jest to pierwszy stopień instruktorski, który pozwala na nauczanie płetwonurkowania od podstaw. 

Instruktor w stopniu M1 posiada uprawnienia do samodzielnego prowadzenia szkoleń oraz nadawania stopni podstawowych płetwonurka czyli P1 CMAS. Dodatkowo kandydat na stopień M1 instruktora jeśli ukończy, jedną ze specjalizacji instruktorskich będzie miał prawo do szkolenia na specjalizacje nurkowe dostępne dla płetwonurków początkujących tj.:

  • Nurkowanie Nocne.

  • Nawigacja Podwodna.

  • Płetwonurek Explorator.

  • Płetwonurek w zestawie butlowym.

  • Poszukiwanie i wydobycie.

Kurs na stopień M1 jest kursem krajowym, prowadzimy go w jednym z naszych ośrodków, trwa on 9 dni.

Kandydaci na instruktora muszą spełniać następujące warunki oraz posiadać uprawnienia:

  • stopień P3 CMAS lub równorzędny innych federacji, 

  • ukończony kurs KPP lub DAN (BLS+OFA),

  • ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,

  • być osobami pełnoletnimi,

bottom of page