top of page

Kurs CMAS PM3

Dzieci, które ukończyły 12 lat i uzyskały już wczesniesze doswiadczenia  w ramach kursów PM1 i PM2 mogą przystąpić do najwyższego stopnia kursu młodzieżowego płetwonurka CMAS.

Młody płetwonurek posiada podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych do głębokości 10m, pod opieką instruktora nurkowania.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

 • Wiek - minimum 12 lat

 • Posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Srebrny - CMAS PM2

 • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem rodzica/opiekuna  kursanta na "Formularzu Medycznym"

Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Kurs CMAS Pm3
Warunki uczestnictwa
Warianty szkoleń

WARIANTY SZKOLENIA:

1. Kurs odbywa się na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:
Zajęcia teoretyczne (łącznie - 3 godziny szkolenia teoretycznego):
PMZT1 - Spotkanie organizacyjne
PMZT2 - Bezpieczeństwo nurkowania w grupie- rozumiem i przestrzegam zaleceń mojego instruktora
PMZT3 - Pływalność - co to jest i jak jej używam w nurkowaniu?
PMZT4 - Urazy ciśnieniowe - co to jest i jak im zapobiegać?

 • uraz ciśnieniowy płuc

 • uraz ciśnieniowy twarzy   

 • uraz ciśnieniowy ucha   

PMZT5 - Siedliska i kryjówki zwierząt. Ich zachowania w pobliżu kryjówek.


Zajęcia praktyczne (łącznie - 4 godziny szkolenia praktycznego):
PMZP1 - Zajęcia powierzchniowe w sprzęcie ABC
PMZP2 - Nurkowanie zapoznawcze -max 3 m
PMZP3 - Nurkowania do głębokości 10 m max 1 na dzień realizujące określone cele i zadania


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 1 kursant.


Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje certyfikat Płetwonurka Młodzieżowego CMAS Stopień Złoty.

Program szkolenia
Terminy i rezerwacje
bottom of page