Aktualności |Sklep 24 | Kursy | Usługi | Miejsca nurkowe | O nas | Galeria | Linki | Kontakt

 

Płetwonurek P2

Płetwonurek P2 CMAS - stopień zaawansowany.

Cena kursu 1200 zł.

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem CMAS P2.


WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:

  • Wiek - minimum 15 lat
  • Posiadanie stopnia Płetwonurka KP LOK CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji
  • Posiadanie specjalizacji nurkowań nocnych (NN) i nawigacji podwodnej (NP) KP LOK CMAS
  • Posiadanie dowolnej trzeciej specjalizacji nurkowej KP LOK CMAS
  • Dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem uczestnika kursu na "Formularzu Medycznym"

 

WARIANTY SZKOLENIA:

1. Kurs stacjonarny - 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych
2. Kurs weekendowy - 4 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych

PROGRAM SZKOLENIA:


Zajęcia teoretyczne:

2T0 - Spotkanie organizacyjne
2T1 - Fizyka nurkowania
2T2 - Choroby i urazy nurkowe
2T3 - Sprzęt nurkowy
2T4 - Planowanie, bezpieczeństwo i technika nurkowania
2T5 - Ratownictwo i pierwsza pomoc w nurkowaniu
2T6 - Historia nurkowania
2TE - Egzamin
Łącznie - 7 godzin szkolenia teoretycznego


Zajęcia praktyczne:
2P1 - Sprawdzian kondycyjny
2P2 - Techniki wejścia do wody, sposoby zanurzania - ćwiczenia w sprzęcie podstawowym
2P3 - Ratownictwo nurkowe
2P4 - Doskonalenie pływalności
2P5 - Ćwiczenia bez maski
2P6 - Sprawdzian z nawigacji
2P7 - Nurkowanie nocne
2P8 - Ćwiczenia z użyciem bojki dekompresyjnej
2P9 - Wynurzenie bez płetw
2P10 - Wynurzenie na 1 AO z partnerem
2P11 - Symulacja awaryjnego wynurzenia po utracie powietrza
2P12 - Wydobycie nieprzytomnego nurka
2P13 - Nurkowanie w toni
2P14 - Nurkowanie głębokie z rozwiązywaniem zadań na tabliczce
Łącznie - 6 godzin szkolenia praktycznegoMaksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 6 osób.
Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka P2 CMAS .

Płetwonurek CMAS P2 ma prawo nurkować do głębokości 40m.