Aktualności | Sklep 24 | Kursy | Usługi | Miejsca nurkowe | O nas | Galeria | Linki | Kontakt

 


Kurs DAN OFA - (Oxygen First Aid) Oxygen Provider - kurs Ratownik Tlenowy DAN (Pierwsza Pomoc Tlenowa)

Cena kursu 470 PLN

Kurs DAN Ratownika Tlenowego, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w takich przypadkach. Jak ważna jest szybka pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych nikogo już zapewne nie trzeba przekonywać.

KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE, ROZPOZNANIE, REAGOWANIE
Celem kursu jest zapoznanie płetwonurków i wyszkolenie ich aby mogli zastosować terapię tlenową wraz z dalszą pomocą. Kurs dostarczy też informacji na temat rozpoznawania i postępowania z urazami nurkowymi. DAN zaleca przeprowadzanie ponownych szkoleń co 2 lata. Osoba kończąca kurs DAN Oxygen Provider zostanie wyszkolona aby udzielić pierwszej pomocy, podczas oczekiwania na jednostki ratownicze.


Zarys kursu 
DAN Oxygen Provider


A) Rozwijanie wiedzy:
B) Rozwój umiejętności dostarczania tlenu:
1. ćwiczenia oddychania ratowniczego (sztuczne oddychanie)
2. rozpoznawanie sprzętu tlenowego
3. rozpoznanie stanu osoby poszkodowanej (oddychający, nie oddychający, 2 poszkodowanych
4. zapoznanie się ze sprzętem
5. składanie i rozkładanie sprzętu
6. egzamin i ocena

 

Warunki przystąpienie do kursu 
DAN Oxygen Provider


Minimalny wiek uczestników to 12 lat, powinni oni jednak uczestniczyć w nim z osobą dorosłą. Uczestnicy powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia.

Trwanie kursu (zalecane):
Wykład - 1 godz. Ćwiczenia praktyczne- 3 godz

Cena kursu obejmuje:

  • wykład
  • trening praktyczny przy użyciu fantomu i zestawu tlenowego
  • materiały szkoleniowe
  • materiały pomocnicze
  • torbę DAN
  • międzynarodowy certyfikat Oxygen First Aid Provider

Cele kursu:

Uczestnik powinien umieć rozpoznać oznaki, symptomy i urazy (choroba dekompresyjna i podtopienie). Powinien umieć złożyć i rozłożyć sprzęt tlenowy wraz z regulatorem wielofunkcyjnym, zaworem drugiego stopnia, maską , maską non-rebreather, maską zapasową z dodatkowym tlenem. Uczestnik powinien pozytywnie złożyć egzamin i omówić go z instruktorem. Wymagane tematy kursu:


- Anatomia, fizjologia, fizyka
Układ oddechowy
Układ krwionośny
- Rozpoznanie chorób nurkowych
Choroba dekompresyjna
- Podtopienie
- Wpływ tlenu na organizm (zalety i wady używania tlenu) 
- Sprzęt do używania tlenu w nagłych wypadkach


Umiejętności:

Aby ukończyć kurs uczestnik powinien umieć:
- ocenić miejsce wypadku i swoje bezpieczeństwo 
- obsługiwać Zestaw Tlenowy DAN
- wybrać właściwą maskę tlenową 
- zdjąć i zabezpieczyć Zestaw Tlenowy DAN
- wymienić uszczelki tlenowe
- złożyć i rozłożyć zestaw tlenowy

dodatkowo powinien być w stanie dostarczyć pomocy poszkodowanemu nurkowi poprzez:

przywrócenie procesu oddychania używając:
- zaworu drugiego stopnia i maski:
- włączyć i zabezpieczyć zestaw tlenowy
- podłączyć maskę do zaworu drugiego stopnia
- założyć maskę poszkodowanemu

lub

- maski non-rebreather (ciągłego przepływu)
- włączyć i zabezpieczyć zestaw tlenowy
- ustawić odpowiedni przepływ
- maska pierwotna
- dopasować maskę dla poszkodowanemu
- dopasować przepływ
- zdjąć maskę 
- zakręcić zbiornik
- oczyścić zestaw tlenowy

lub

- maski zapasowej z dodatkowym zaworem na tlen
- zastosować dla nurka nie oddychającego
- odpowiednio ułożyć maskę do oddychania maska - usta
- dopasować przewód do maski i regulatora
- dopasować przepływ
- przeprowadzić oddychanie maska- ustaPROGRAM KURSU

WSTĘP:
Podręcznik powinien być używany do przeprowadzenia szkoleń pierwszej pomocy tlenowej w określonych przypadkach choroby dekompresyjnej i podtopień. Nauka odpowiedniego użycia tlenu nie jest trudna, wymaga jednak odpowiedniego przeszkolenia i nadzoru.
Celem kursu jest zapoznanie płetwonurków i wyszkolenie ich w zakresie podstawowym do zastosowania terapii tlenowej wraz z dalszą pomocą.

PRZYWRÓCENIE PRACY DRÓG ODDECHOWYCH:

Bardzo ważna jest ocena stanu i zapewnienie pracy dróg oddechowych. Podstawowe wyszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy jest przydatne w kursie DAN Oxygen Provider.

CERTYFIKATY NURKOWE:

Kurs ma na celu nauczenia udzielania pierwszej pomocy w obrażeniach nurkowych. Znajomość sprzętu nurkowego i terminologii ułatwi zrozumienie materiału. Jednakże uczestnik nie musie posiadać jakiegokolwiek wyszkolenia nurkowego.

TERMINOLOGIA:

Użycie fachowej terminologii medycznej jest minimalne. Jednakże mówienie o pojęciach technicznym związanych z użyciem tlenu wymaga użycia pewnych pojęć technicznych. Te są jednak definiowane i wyjaśniane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Podstawowym celem pierwszej pomocy jest podtrzymanie życia do momentu pojawienie się dalszej, fachowej pomocy. Ważne jest aby pomagający nie zaszkodził poszkodowanemu. Dostarczanie pomocy tlenowej będzie bezpieczne gdy tlen i używany sprzęt będzie użyty właściwie.