Aktualności | Sklep 24 | Kursy | Usługi | Miejsca nurkowe | O nas | Galeria | Linki | Kontakt

 

Płetwonurek Nitroxowy

Płetwonurek Nitroxowy CMAS stopień zaawansowany.

Cena kursu 920 zł.

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroxowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.


Warunki uczestnictwa w kursie:


- ukończone 18 lat
- stopień Płetwonurka CMAS P2 lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
- stopień Płetwonurka Nitroksowego CMAS lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji
- 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2 CMAS lub równoważnego innych organizacji (w tym 5 nurkowań nitroksowych)

Warianty szkolenia:


Kurs stacjonarny weekendowy - 2 dni szkolenia a wodach otwartych.

 

Program szkolenia:

Zajęcia teoretyczne:
- poszerzone wiadomości z patofizjologii nurkowania z mieszaninami o wysokiej
zawartości tlenu
- azot a organizm płetwonurka
- technika nurkowań nitroxowych, nurkowania dekompresyjne
- sprzęt do nurkowań nitroxowych i urządzenia do mieszania gazów oddechowych
- sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznej

Zajęcia praktyczne:
- nurkowanie I - ze specjalnymi ćwiczeniami technicznymi
- nurkowanie II - dekompresja z wykorzystaniem nitroxu
- nurkowanie III - dekompresja z wykorzystaniem czystego tlenu lub nitroxu z
zawartością tlenu powyżej 40%


Przebieg szkolenia:
Wykłady oraz zajęcia praktyczne w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania nitroxowe w zestawach 2-butlowych i z 1 butlą boczną w wodach otwartych
(1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroxu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania ma wynosić 20 minut, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.


Uprawnienia, jakie zdobywa uczestnik kursu:
Płetwonurek po kursie CMAS Advance Nitrox ma prawo nurkować w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. pp O2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia CMAS oraz stosować na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.


Wymagany sprzęt:
Osoby zapisujące się na kurs powinny posiadać własną maskę, fajkę, płetwy, buty, rękawice, skafander, nóż, pas balastowy, kamizelkę, zestaw automatów z przyrządami pomiarowymi, bojkę dekompresyjną, kołowrotek, kompas, zestaw dwubutlowy, butlę boczną czystą tlenowo oraz automat i manometr czyste tlenowo.


Maksymalna ilość kursantów podczas szkolenia 4 osoby
Po pozytywnym zakończeniu kursu kursant otrzymuje międzynarodowy certyfikat Płetwonurka CMAS Advance Nitrox .

Płetwonurek CMAS Advace Nitrox ma prawo nurkować z mieszaninami nitrox powyżej 40% Tlenu.